ติดต่อเรา

ADDRESS

สาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมการวัดคุมและอัตโนมัติ
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
19 หมู่ 11 ต.หนองละลอก
อ.บ้านค่าย จ.ระยอง 21120

WORKING HOURS

Week Days: 08:30-16:00
Saturday: Closed
Sunday: Closed

EMAIL

info@eat.kmutnb.ac.th

PHONE

(+66) 038-627-000 - 3